Paylaşım

Kayıt Yenileme

Dikkat, yeni bir pencerede aç. PDFYazdıre-Posta

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2011–2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1) Başvuru Tarihleri            : 20 Şubat - 22 Mart 2012
2) Başvuru Yeri                  : Yüz Yüze Eğitim Alınacak Meslek Liseleri ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri
3) Kayıt Yenileme Ücreti : 25 YTL

Mesleki Açıköğretim Lisesinde kayıt yenilme ücreti iki bölüm olarak yatırılacaktır. 25 TL.’yi Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numarası veya öğrenci numarası bildirilerek, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracak. 5 TL ise kayıt yenileme işleminin yapılacağı Yüz Yüze Eğitim Alınacak Meslek Liseleri ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün kırtasiye, personel ve diğer giderlerinde kullanılmak üzere, okul aile birliği hesabına makbuz karşılığında yatırılacaktır.


KİMLER KAYIT YENİLEME İŞLEMİ YAPTIRACAK

1) Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden, öğrencilik durumu aktif veya donuk olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yapabilirler.

2) Kayıt yenileme ücretini yatıran öğrenci Halk Eğitim Merkezine başvurup kayıt yenileme işlemini yaptıracak,

3) Ücret muafiyeti olan öğrenciler durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt yenileme ücreti yatırmayacaklardır. Ücret muafiyet belgelerinin bir örneği üzerine öğrenci numarası yazılarak Mesleki Açıköğretim Lisesi’ ne gönderilecektir.

4) Kayıt yenileme işlemi yaptıran öğrenci sistemden ders seçimini yaparak, kitaplarını Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden alacak,

5) Açıköğretim Lisesine kayıtlı öğrencilik durumu aktif veya donuk olan öğrencilerden Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler Halk Eğitim Merkezinde kayıt yenileme işlemi yaptıkdan bir dilekçe ile kayıt yenileme tarihleri süresince Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin mesleki açık öğretim lisesine geçiş işlemleri müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.
6) Açıköğretim Lisesine kayıtlı olup Mesleki Açıköğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyen,1992 ve öncesi doğumlu erkek öğrencilerden askerlikle ilişikleri olmadığına dair belge istenecektir. (Askerlik erteme belgesinin bir örneği,  dilekçe ekinde Mesleki Açıköğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilecektir.)  (Örnek-3 dilekçeye bakınız.)

7) Kayıt yenileme ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kalacaktır.


ÖĞRETİM SİSTEMİ ve DERS SEÇİMİ

1) Mesleki Açıköğretim Lisesinde kredili sistem uygulanır. Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşur. Öğrenciler,  yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.
Alan Dersleri: Kayıtlı oldukları alana göre tanımlanmış meslek derslerini ifade eder, öğrenciler bu dersleri yüz yüze eğitimle almak zorundadırlar. 4 yıllık sistemde alınması gereken alan dersleri www.acikmesleklisesi.net adresinde ders programları başlığı altında yayınlanmıştır. Burada belirlenen derslerden (*) işaretli olanların muafiyeti yoktur bu dersler başarılmak zorundadır, diğer derslerden başarısız olunması halinde öğrenci bu dersten muaf tutulup yerine başka bir alan dersi verilebilir.
Ortak Dersler: Mesleki Açıköğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir. Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir. Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz.
Seçmeli Dersler: Mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.

2) Kredi: Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisidir. Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar. Daha önce sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin haftalık ders saati sayısı, Açık Öğretim Liselerinde o dersin kredisi olarak değerlendirilir.

3) Mezuniyet Kredileri:
MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ KREDİ TOPLAMI

3 YILLIK SİSTEME GÖRE

Ortak+ Seçmeli +Alan (yüz yüze eğitim) toplam kredi-Dönem

Kız Meslek Lisesi 3 Yıllık

203               (en az 6 dönem)

Ticaret Meslek Lisesi 3 Yıllık

204               (en az 6 dönem)

İmam-Hatip Lisesi 3 Yıllık

208               (en az 6 dönem)

Endüstri Meslek Lisesi 3 Yıllık

210               (en az 6 dönem)

4 YILLIK SİSTEME GÖRE

Uzaktan Eğitim
(Ortak + Seçmeli)

Yüz Yüze Eğitim (Alan)

Toplam kredi-Dönem

Kız Mes. Lisesi 4 Yıllık

100

140

240 (8 dönem)

Ticaret Mes. Lisesi 4 Yıllık

100

140

240 (8 dönem)

İmam-Hatip Lisesi 4 Yıllık

110

130

240 (8 dönem)

Endüstri Mes. Lisesi 4 Yıllık

100

140

240 (8 dönem)

Not: Mesleki Açıköğretim Lisesi’ne lise diploması ile kayıt yaptıran öğrencilere 4 yıllık sistemin dersleri okutulur, yüz yüze eğitim veren okulun fiziki durumu ve öğretmen durumu göz önünde bulundurularak her dönem 40 kredilik ders verilebilir. 4 dönemde yüz yüze eğitimini başarı ile bitiren lise diplomalı öğrenciler mezun edilir.
Not: Mesleki Açıköğretim Lisesi’ne tasdikname ile kayıt yaptıran öğrencilere tasdiknamesinde okuduğu dersler ve dönemler verilir.

4) Ders Seçimi: Sistemde kaydı aktif olan öğrenciler öğrenci numarası ve şifresi ile sistemden ders seçimini yapar.

 


S I N A V L A R

1) Sınav Şekli ve Tarihi:

Mesleki Açıköğretim Lisesi uzaktan eğitimle yapılan sınavları dönem sonlarında, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığının belirlediği okullarda, merkezi sistem sınavıyla çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılmaktadır.
Sınavlarda;
a. Her dersten 20 soru sorulmaktadır,
b. Her soru 4 seçeneklidir,
c. Her doğru cevabın değeri 5 puandır,
d. Sınavda başarılı olabilmeniz için 20 sorudan en az  9’ una doğru cevap vererek   45 puan almanız gerekmektedir.
Yüz yüze eğitimlerde sınavlar okul idaresinin belirleyeceği takvim dâhilinde eğitimin verildiği okulda yapılır.

2)   Sınava Giriş Belgelerinin Alınması

a. Sınava Giriş Belgeniz www.acikmesleklisesi.net yayınlanacaktır. Bu adresten alacağınız bilgisayar çıktısı ile sınava girilecektir.
b. Sınav Giriş Belgesini dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

3)   Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler

a. Mesleki Açıköğretim Lisesi Kimlik Kartı.
b. Mesleki Açıköğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi.
c. Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı).
d. Mesleki Açıköğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir Kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
e. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
f. Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

4)  Sınavların Değerlendirilmesi 

Sınavlar bilgisayar ortamında değerlendirilir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.
Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığında optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Bu nedenle sınavınızın iptal edilmesi sonucu mağdur duruma düşmemeniz için sınav cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz. Kopya çekmeyiniz.

5)  Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Sınav sonuçları internet kanalıyla  www.acikmesleklisesi.net adresinden öğrencilere duyurulacaktır.

ÖNEMLİ

Mesleki Açıköğretim Lisesi öğrenci adreslerine herhangi bir duyuru ve geri bildirim gönderilmeyecek olup, tüm bildirimler www.acikmesleklisesi.net internet adreslerinde yayınlanacaktır. Öğrenciler ihtiyaç duydukları tüm bilgilere bu adresten ulaşabilirler.

 

 

(Örnek-3)

MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

 

Açıköğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciyim, kayıt yenileme yaptırdım, kaydımın Mesleki Açıköğretim Lisesi  ………………………………………..alanına yapılması hususunu, Bilgilerinize arz ederim.

 

Öğrencinin Adı Soyadı

İmza

 

 

 

 

T.C. Kimlik No :

Öğrenci  No      :

Baba Adı         :

D. Tarihi          :

Yüz yüze eğitimin yapılacağı;

İl          :

İlçe      :

Okul    :

( Bu bilgiler mutlaka doldurulacak)

 

Ekler;

1) 1992 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için askerlik ilişiksiz belgesi

2) Ücret muafiyeti varsa belgesi

 

 

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ TÜM İŞ VE İŞLEMLERİNİZ İÇİN TÜRKİYENİN HER YERİNDEN 0 312 444 83 83
NOLU TELEFONU ARAYABİLİRSİNİZ.

Açık Öğretim Lisesi ve Meslekî Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler Bürosu:
MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) 06500 Teknikokullar-ANKARA  
Tel: 0 312 296 94 70 - 72 - 73 -74 - 76 - 77
Açık Öğretim Lisesi Yazışma adresi:
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampüsü Ballıkpınar Köyü - 06830   Gölbaşı/ANKARA
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi:
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampüsü Ballıkpınar Köyü - 06830   Gölbaşı/ANKARA

Açık Öğretim Lisesi İrtibat Telefonları:
Türkiye’nin Her Yerinden:0 312 444 83 83
Kayıt Kabul  : 0 312 497 41 76/ 41 20 – 40 96
Genel Lise Çıkma   :  0 312 497 41 16
Genel Lise Tasdikname,
Tasdikname Kayıp Belgesi ve Öğrenci Belgesi :  0 312 497 41 31
Diploma   :  0 312 497 40 88/ 40 86    
Yurtdışı Programı   :  0 312 497 40 80
Kılavuz    :  0 312 497 40 89
Açık Öğretim Lisesi Faks :  0 312 497 40 77
İletişim, Rehberlik ve Elektronik
Posta ile Bilgi Edinme Birimi :     0312 497 41 08

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İrtibat Telefonları:
Endüstri Meslek Lisesi  : 0 312 497 41 64/ 41 02
Ticaret Meslek Lisesi :  0 312 497 41 58   -  0 312 49 740 00
Kız Meslek Lisesi   :  0 312 497 40 31/ 44 23    - 0 312 497 40 00 / 44 26
İmam Hatip Lisesi : 0 312 497 41 59
MAOL Çıkma-Tasdikname : 0 312 497 40 00 / 44 45
MAOL Diploma : 0 312 497 41 10
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Faks :  0 312 497 40 61
Bilgi Edinme Birimi : 0 312 497 41 05
MAOL Evrak : 0 312 497 41 43 / 44 47

İNTERNET VE SİZ
Açık Öğretim Lisesi ile ilgili öğrenmek istediğiniz bilgilere İNTERNET kanalıyla da ulaşabilirsiniz. e-mail adreslerimiz:
E-posta yoluyla yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen adresler aracılığıyla yapılması gerekmektedir.
BİMER(Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi)
www.basbakanlik.gov.tr
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
http://www.meb.gov.tr/BilgiEdinme/bilgiedinme.asp

 


Dershane Kurs Acik Lise Lise Acik Ogretim Lisesi AOL AOL Gazete AOL Portal AOL Bilgilendirme AOL Yardimci Kitap AOL Kitap MAOL ilkogretim Oyun