Paylaşım

Giriş Formu

30 EYLÜL 2012 TARİHİNDE 2. EK SINAV YAPILACAKTIR!

MESLEK? AÇIK Ö?RET?M L?SES? 2. EK SINAVA ?L??K?N AÇIKLAMALARI

1. 2.Ek s?nav; uzaktan e?itim dersleri için 30 Eylül 2012 tarihinde saat 14:00 ‘ de tek oturum ?eklinde Ankara il merkezinde yap?lacakt?r.
2. Uzaktan e?itim ile okutulan derslerin s?navlar?na ö?rencilik durumu aktif, donuk ve silik, 8 dönem ve üzeri ve toplamda en az 216 kredisi olan ö?renciler en fazla 24 kredilik dersten s?nava girebileceklerdir.
3. Ek s?nava müracaat edecek ö?renciler, öncelikle sistemden ek s?nava müracaat hakk?n?n olup olmad???n? sorgulayacaklard?r.
4. Ek s?nava müracaat hakk? olan ö?renciler ilgili banka ?ubelerine (T.C Ziraat Bankas?, T.C. Vak?flar Bankas?, T.C. Halk Bankas?) ek s?nav ücreti olan 20 TL yat?racaklard?r.
5. Ek s?nav için ba?vurular? yüz yüze e?itim verilen okullar taraf?ndan 18-20 Eylül 2012 tarihleri aras?nda al?nacakt?r.
6. Yüz yüze e?itim alan ö?rencilerden ek s?nav ?artlar?n? ta??yanlar, ba?ar?s?z olduklar? tek dersten ek s?nava girebileceklerdir. Meslek dersleri ek s?nav?na aktif, donuk ve silik olan ö?renciler girebilir.
7. Yüz yüze e?itim ile al?nan alan/dal derslerine ait ek s?nav ba?vurular? yüz yüze e?itim verilen okullar taraf?ndan 18-20 Eylül 2012 tarihleri aras?n da al?nacak, ba?vurusu al?nan derslerin s?navlar? 20-21 Eylül 2012 tarihleri aras?nda okul müdürlü?ünün belirleyece?i s?nav takvimine göre yap?lacakt?r. S?nav sonuçlar? en geç 21 Eylül 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar sisteme i?lenecektir.
8. Uzaktan e?itim dersi kalmam?? ö?rencilerin yüz yüze e?itim ile alan derslerinden 2. Ek s?nava girebilmeleri için 20 TL s?nav ücreti yat?r?p kay?t yenileme yapt?rmalar? gerekmektedir.

 

EK SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANMIŞTIR!

MAÖL EK SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nin 08 Eylül 2012 Cumartesi günü yapılmış olan ek sınav soru ve cevap anahtarı açıklanmıştır. Ek sınav soru ve yanıtlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

1. Oturum Soru ve Yanıt Anahtarı

2. Oturum Soru ve Yanıt Anahtarı

 

3. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

28-29 Temmuz Tarihinde yapılan 3. Dönem Açık Lise Sınav Sonuçları Açıklanmıştır!

MAÖL Mesleki Açık öğretim Lisesinin 28 – 29 Temmuz 2012 tarihinde yapılan 2011 – 2012 Öğretim yılı 3. Dönem sınav sonuçları 24 Ağustos 2012 tarihi itibarı ile açıklanmıştır. Öğrenciler sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girerek Öğrenci Genel Bilgiler menüsü altındaki Sınav Sonuçları modülünden yada Dönem Dersleri modülünde 2011_3 yi tıklayarak öğrenebilirler. Sınav sonuçlarınızı öğrenmek için tıklayınız.

 

EK SINAV HAKKI

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ EK SINAV AÇIKLAMALARI

1. Ek sınav; uzaktan eğitim dersleri için 08 Eylül 2012 tarihinde iki oturum şeklinde Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Trabzon, Van il merkezlerinde yapılacaktır.

2. Uzaktan eğitim ile okutulan derslerin sınavlarına öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik, 8 dönem ve üzeri İmam Hatip Alanında kültür dersleri kredisi en az 100 diğer alanlarda kültür dersleri kredisi en az 80 olan öğrenciler en fazla 30 kredilik dersten sınava girebileceklerdir.

3. Ek sınava müracaat edecek öğrenciler, öncelikle sistemden ek sınava müracaat hakkının olup olmadığını sorgulayacaklardır.

4. Ek sınava müracaat hakkı olan öğrenciler ilgili banka şubelerine (T.C Ziraat Bankası, T.C. Vakıflar Bankası, T.C. Halk Bankası) ek sınav ücreti olan 20 TL yatıracaklardır.

5. Ek sınav için başvuruları yüz yüze eğitim verilen okullar tarafından 27-29 Ağustos 2012 tarihleri arasında alınacaktır.

6. Yüz yüze eğitim alan öğrenciler başarısız oldukları dört dersten ek sınava girebileceklerdir. Meslek dersleri ek sınavına aktif, donuk ve silik olan bütün öğrenciler girebilir.

7. Yüz yüze eğitim ile alınan alan/dal derslerine ait ek sınav başvuruları yüz yüze eğitim verilen okullar tarafından 27-29 Ağustos 2012 tarihleri arasın da alınacak, başvurusu alınan derslerin sınavları 03-07 Eylül 2012 tarihleri arasında okul müdürlüğünün belirleyeceği sınav takvimine göre yapılacaktır. Sınav sonuçları en geç 10 Eylül 2012 tarihine kadar sisteme işlenecektir.

8. Uzaktan eğitim dersi kalmamış öğrencilerin yüz yüze eğitim derslerinden sınava girebilmeleri için 20 tl sınav ücretı yatırıp kayıt yenileme işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

 

Ek sınav onayı ve ayrıntılar için tıklayınız.

 

3. DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

MAÖL 3. DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

MAÖL Mesleki Açık Öğretim Lisesi 28-29 Temmuz 2012 tarihinde yapılan 3. dönem sınav soru ve cevap anahtarına aşağıdaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Oturum Soru ve Yanıt Anahtarı

2. Oturum Soru ve Yanıt Anahtarı

3. Oturum Soru ve Yanıt Anahtarı

4. Oturum Soru ve Yanıt Anahtarı

   

2. Dönem Sınav Sonuçları

12-13 Mayıs 2. Dönem Açık Lise Sınav Sonuçları Açıklanmıştır!

MAÖL Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 12 – 13 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011 – 2012 Öğretim yılı 2. Dönem sınav sonuçları 17 Haziran 2012 tarihi itibarı ile açıklanmıştır. Öğrenciler sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girerek Öğrenci Genel Bilgiler menüsü altındaki Sınav Sonuçları modülünden yada Dönem Dersleri modülünde 2011_2 yi tıklayarak öğrenebilirler. Sınav sonuçlarınızı öğrenmek için tıklayınız.

 

2. Dönem Sınav Soru ve Cevapları

MAÖL 2. DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

MAÖL Mesleki Açık Öğretim Lisesi 12-13 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2. dönem sınav soru ve cevap anahtarına aşağıdaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Oturum Soru ve Cevapları

2. Oturum Soru ve Cevapları

3. Oturum Soru ve Cevapları

4. Oturum Soru ve Cevapları

   

Sayfa 1 / 2


Dershane Kurs Acik Lise Lise Acik Ogretim Lisesi AOL AOL Gazete AOL Portal AOL Bilgilendirme AOL Yardimci Kitap AOL Kitap MAOL ilkogretim Oyun